KUNDEOMRÅDE: Kundeområde Log på
FACEBOOK:
FOKUS: I dag, den 25. maj 2018, træder EUs persondata-forordning i kraft i hele EU.

Du kan læse vores nye datapolitik her

DatapolitikDette dokument beskriver hvordan dine oplysninger indsamles, behandles og slettes hos Hammel IT-service.

Indsamling og behandling af oplysninger

Hammel IT-service indsamler og behander oplysninger om dig for at kunne kontakte dig i forbindelse med udførsel af en opgave eller varekøb og for efterfølgende at kunne sende dig en faktura.

De oplysninger vi behandler er navn, adresse, postnummer og by, e-mail adresse og telefonnummer.

Ønsker du ikke at afgive disse oplysninger, kan du vælge at betale kontant ved udførelse af opgaven eller ved udlevering af varen. Vi forbeholder os dog ret til at nægte kontant betaling, hvis beløbet overstiger kr. 1.000,00.

Oprettes du som bruger af vores kundeområde, registrerer vi desuden hvilken IP-adresse du logger på med og hvilke handlinger du foretager dig. Disse oplysninger registreres for at kunne identificere forsøg på uautoriseret adgang til oplysningerne i kundeområdet.

Opbevaring af oplysninger

Dine oplysninger opbevares på vore egne servere i Danmark.

Afhængigt af opgavens art, hyppighed og længde kan vi vælge at oprette dig som kontaktperson i vores e-mail program og telefon. Oprettes du som kontaktperson, vil oplysninger om dig desuden blive lagret hos eksterne partnere som opbevarer oplysningerne indenfor EU.

Kommunikerer du med os via e-mail lagres disse hos eksterne partnere, som opbevarer oplysninger indenfor EU.

Hammel IT-service sikrer at der er indgået databehandleraftaler med eksterne partnere som regulerer opbevarelse, adgang til og sletning af oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Hammel IT-service videregiver kun oplysninger til 3. mand, såfremt dette er krævet af lovgivning.

Hammel IT-service videregiver kunde- og fakturaoplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelse og revidering af regnskab. Samarbejdspartneres behandling af oplysninger er reguleret af en databehandleraftale.

Indsigt i og berigtigelse af oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig og hvordan disse behandles. Hammel IT-service har 30 dage til at udarbejde en oversigt til dig.

Du er til enhver tid berettiget til at få berigtiget oplysninger, hvis de oplysninger vi behandler om dig skulle være urigtige.

Sletning af oplysninger

Hammel IT-service sletter eller anonymiserer som udgangspunkt oplysninger der ikke længere er relevante på baggrund af vores politik for sletning af data.

Kunde- og fakturaoplysninger gemmes i 5 år plus indeværende regnskabsår af hensyn til bogføringsloven og øvrige oplysninger, herunder e-mail kommunikation, kan gemmes i op til 3 år efter at dit kundeforhold med Hammel IT-service er afsluttet af hensyn til Hammel IT-services mulighed for at anlægge eller forsvare sig imod retskrav.

Ændring af datapolitikken

Datapolitikken kan til enhver tid ændres uden varsel, hvis ændringen er nødvendig for at overholde de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger

Version

Dette er version 1 af Hammel IT-services datapolitik opdateret den 25. maj 2018.